Onsdag d. 11. maj afholdte vi generalforsamling i TFC.
Formandens beretning blev givet til de ca. 40 fremmødte inden selve valget.
For første gang i en længere årrække, er det også nu lykkes at vende underskuddet i centret til et ok overskud.

På valg var Pernille Nees, Chris Olesen, Johnny Nørgård Nielsen samt Kim Berg. (sidste to nævnte ønskede ikke genvalg)
Både Pernille og Chris blev valgt ind igen sammen med Bodil Lilleøre og Henrik Holm Poulsen.

Den nye bestyrelse ser således ud:

Chris Olesen
Pernille Nees
Lars Byskov
Henning Christensen
Lars Sylvester-Larsen
Bodil Lilleøre
Henrik Holm Poulsen

Suppleanter:
John Nygaard
Poul Kobberholm

Revisor:
MC Revision